Tsutomu Nakai Trio

Tsutomu Nakai Trio
Garage
99 7th Ave south NewYork, NewYork
11:00pm to 2:00am

24th Aug 2014

Tsutomu Nakai : guitar
Toru Dodo : piano
Lonnie Plaxico : bass